Lege schermen op NS stations

De laatste grote gebeurtenis dit jaar in het Out of Home landschap is het (al dan niet tijdelijk) wegvallen van de digitale objecten op de NS stations van Nederland. Uiteraard heeft dit een grote impact voor adverteerders, aangezien met de NS stations een groot deel van het land in één keer bereikt kon worden door middel van Digital Out of Home.

ZIGT is sponsor van Emerce eDay

Enter Emerce eDay. Where innovation, digital, and great minds converge. Zo luidt de belofte van Emerce eDay dit jaar. Nadat ZIGT in juni haar naam verbond aan Emerce Digital Marketing Live!, zijn we nu ook sponsor van eDay op 10 oktober in Amsterdam Noord.